เบอร์โทรศัพท์ : 0626298374
ช่วยเหลือลูกค้า: info@patsmile.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0626298374
ช่วยเหลือลูกค้า: info@patsmile.com
  • 0

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ยินดีต้อนรับสู่ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ patsmile.com โปรดอ่านข้อมูลอย่างละเอียดก่อนทำการสั่งซื้อ โดยการใช้เว็บไซต์นี้และ/หรือการสั่งซื้อ คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ด้านล่าง โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้ เราอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้เป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ การเปลี่ยนแปลงจะมีผลกับคำสั่งซื้อที่ตามมาภายหลังที่ได้รับ เมื่อคำสั่งซื้อของคุณได้รับการยืนยันแล้ว เราจะไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ ได้

เกี่ยวกับเรา

เว็บไซต์นี้ (patsmile.com) ดำเนินการโดย PATSMILE Fashion Co.,Ltd.

1.ทั่วไป
1.1 ขอบเขต เว็บไซต์ patsmile.com ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ (“ ข้อตกลง” หรือ“ ข้อกำหนด”) เป็นสัญญาระหว่างคุณ (เรียกว่า“ คุณ”“ ของคุณ” หรือ“ ผู้ใช้” ในที่นี้) และ PATSMILE Fashion Co.,Ltd. (เรียกว่า“ patsmile”“ เรา” หรือ“ ของเรา” ในที่นี้) ควบคุมการใช้งานบนเว็บไซต์ของเราที่ patsmile.com (“ เว็บไซต์”) ที่เชื่อมโยงไปยังข้อตกลงนี้ หรือเว็บไซต์ คุณสมบัติหรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่เราเป็นเจ้าของและดำเนินการซึ่งไฮเปอร์ลิงก์ไปยังข้อตกลงนี้ (รวมทั้งไซต์ “บริการ”) โดยการเข้าถึงหรือการใช้บริการในลักษณะใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเยี่ยมชมหรือเรียกดูไซต์ การลงทะเบียนบัญชีหรือการให้เนื้อหาหรือข้อมูลอื่น ๆ ในเว็บไซต์ คุณควรต้องรับทราบอย่างชัดเจนและตกลงที่จะทำตามเงื่อนไขการใช้งาน คุณจะได้รับอนุญาตให้ใช้บริการก็ต่อเมื่อคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและข้อกำหนดเหล่านี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ patsmile รวบรวมจัดเก็บและปกป้องข้อมูลของคุณเมื่อคุณใช้บริการบนเว็บไซต์ของเรา นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ของเราถูกรวมไว้ในที่นี้โดยการอ้างอิงในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ดังที่ได้ระบุไว้อย่างสมบูรณ์ในที่นี้
1.2 การปรับปรุงข้อกำหนด ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดการใช้งานรวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว& คุกกี้เมื่อใดก็ได้ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว หากเราแก้ไขข้อกำหนดที่เป็นสาระสำคัญของข้อตกลงนี้ การแก้ไขดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้หลังจากที่เราแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับข้อตกลงที่แก้ไขเพิ่มเติม การแจ้งเตือนดังกล่าวจะอยู่ในดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียวและวิธีของการแจ้งเตือนรวมถึงตัวอย่างเช่นทางอีเมลประกาศที่โพสต์บนไซต์หรือรูปแบบอื่น ๆ หากคุณไม่ได้ทำการหยุดใช้บริการหลังจากที่ได้รับแจ้งการแก้ไข เราจะถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดที่แก้ไขแล้ว
1.3 การยอมรับข้อกำหนด หากคุณต้องการซื้อสินค้ากับเรา คุณต้องมีอายุอย่างน้อย 16 ปี การเข้าถึง การเรียกดูหรือการใช้บริการใด ๆ แสดงว่าคุณตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดในข้อตกลงนี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนด คุณควรยุติการเข้าถึงหรือใช้บริการบนเว็บไซต์ทันที โปรดอ่านข้อตกลงนี้อย่างละเอียดก่อนดำเนินการต่อ  หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ของเรา คุณสามารถติดต่อเราได้ที่อีเมลinfo@patsmile.com ของเรา
2.การใช้บริการของเรา
2.1 หมายถึง เมื่อคุณใช้บริการของเรา นั่นหมายความว่า คุณยอมรับการประมวลผลข้อมูลและรายละเอียด และคุณระบุว่าข้อมูลและรายละเอียดทั้งหมดที่ให้มาเป็นความจริงและสอดคล้องกับความเป็นจริง คุณให้การรับรองและรับประกันว่าคุณมีอายุอย่างน้อย 16 ปี หรือเข้ามาเยี่ยมชมบริการภายใต้การดูแลของพ่อแม่หรือผู้ปกครอง ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ patsmile ขอมอบสิทธ์ที่มีจำกัดและเพิกถอนได้ ไม่สามารถโอนและไม่ผูกขาดในการเข้าถึงและใช้บริการโดยการแสดงบนอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของคุณสำหรับไซต์ของเราหรือบนอุปกรณ์มือถือของคุณ มีจุดประสงค์เพื่อการซื้อสินค้ากับส่วนตัวสำหรับสินค้าที่ขายบนเว็บไซต์ และไม่ใช้เพื่อการค้าหรือใช้ในนามของบุคคลที่สาม เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนจาก patsmile ล่วงหน้า การละเมิดข้อตกลงนี้จะส่งผลให้มีการเพิกถอนใบอนุญาตที่ได้รับในวรรคนี้โดยทันที โดยที่เราไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ
2.2 ข้อจำกัดในการเข้าใช้งาน ยกเว้นได้รับอนุญาตข้อกำหนดข้างต้น คุณไม่สามารถทำซ้ำ แจกจ่าย แสดงผล หรือส่งเนื้อหาของเว็บไซต์นี้เป็นสิ่งต้องห้ามโดยเด็ดขาด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก patsmile.com คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลใด ๆ ที่ให้ไว้เพื่อใช้ในการบริการในเชิงพาณิชย์หรือการใช้บริการใด ๆ เพื่อประโยชน์ของธุรกิจอื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาต  เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการยุติบัญชีและ / หรือยกเลิกคำสั่งซื้อตามดุลยพินิจของตน  คุณจะต้องไม่อัปโหลด แจกจ่ายหรือเผยแพร่ เนื้อหาหรือข้อมูลอื่นใด ที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้าเครื่องหมายบริการ ความลับทางการค้าหรือกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ของบุคคลใด ๆ  การหมิ่นประมาท การข่มขู่  การทำการอนาจาร อนาจารภาพหรือความรับผิดทางแพ่งหรือทางอาญาใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้กฎหมายท้องถิ่นหรือกฎหมายระหว่างประเทศ หรือรวมถึงข้อบกพร่องที่เป็นอันตรายต่อเทคโนโลยี patsmile ทางเราอาจกำหนดรหัสผ่านและการระบุบัญชีให้คุณสามารถเข้าถึงและใช้บริการบางส่วนได้
2.3 การสร้างและการยกเลิกบัญชี เพื่อใช้คุณสมบัติบางอย่างที่มีอยู่ในบริการคุณจำเป็นต้องสร้างบัญชี คุณไม่สามารถที่จะใช้บัญชีของบุคคลอื่นได้ ทุกครั้งที่คุณใช้รหัสผ่านหรือรหัสประจำตัวคุณจะได้รับอนุญาตให้เข้าถึงและใช้งานบนเว็บไซต์ ในลักษณะที่สอดคล้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ เราไม่มีหน้าที่ในการตรวจสอบการอนุญาตหรือแหล่งที่มาใด ๆ เกี่ยวกับการเข้าถึงหรือการใช้บริการดังกล่าว คุณจำเป็นต้องรับผิดชอบด้วยตนเองแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการเข้าถึงและการใช้บริการของทุกคนโดยใช้รหัสผ่านและรหัสประจำตัวที่เราได้กำหนดให้กับคุณในตอนแรก ไม่ว่าการเข้าถึงและการใช้งานไซต์นี้ได้รับอนุญาตจากคุณจริงหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่จำกัด เพียงการสื่อสารและการส่งสัญญาณทั้งหมด และภาระผูกพันทั้งหมด (แต่ยังรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงภาระผูกพันทางการเงิน) ที่เกิดขึ้นจากการเข้าถึงหรือการใช้งานดังกล่าว คุณมีหน้าที่ในการรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการปกป้องความปลอดภัยและการรักษาความลับของรหัสผ่านและข้อมูลประจำตัวที่ทางเราได้มอบหมายให้คุณ คุณจะต้องแจ้งเราทันทีเกี่ยวกับการใช้รหัสผ่านหรือรหัสประจำตัวของคุณที่เข้าใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือเป็นการละเมิดหรือคุกคามการละเมิดความปลอดภัยของเว็บไซต์ ในบางครั้งเราอาจจำกัดการเข้าถึงการบริการบางส่วนหรือทั้งหมดรวมถึงความสามารถในการอัปโหลดเอกสาร การชำระเงินหรือการส่งข้อความ เราอาจยุติการเข้าถึงบริการของคุณเมื่อใดก็ได้ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือหากเราเชื่อว่าคุณได้ทำการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ คุณสามารถยกเลิกบัญชีของคุณได้ตลอดเวลาไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามโดยทำตามคำแนะนำดังกล่าวภายในเว็บไซต์หรือติดต่อเรา
2.4 ศุลกากร ตามระเบียบศุลกากร ลูกค้าจะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ทั้งชื่อผู้รับ ที่อยู่และชื่อผู้ชำระเงินทั้งหมดควรถูกต้อง บางประเทศได้มีการขอให้ผู้รับสินค้าส่งบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทางเพื่อเป็นการเช็คพัสดุหรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบการชำระเงิน ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องของข้อมูลที่ได้ให้ไว้กับเรา แต่เพียงผู้เดียว หากข้อมูลใด ๆ ที่ไม่ถูกต้องและป้องกันไม่ให้มีการขนส่งหรือการส่งมอบหรือพิธีการทางศุลกากร เราจะไม่รับผิดชอบและจะไม่ชดเชยค่าตอบแทนใด ๆทั้งสิ้น ในกรณีดังกล่าว ในฐานะผู้นำเข้า ลูกค้าต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับทั้งหมดในประเทศของตน

3.นโยบายความเป็นส่วนตัว&คุกกี้

เมื่อคุณใช้บริการของเราและสั่งซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ดังกล่าว คุณตกลงที่จะให้ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ไปรษณีย์และ / หรือรายละเอียดการติดต่ออื่น ๆในการติดต่อ ตามความถูกต้องและตรงตามความเป็นจริง ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกนำมาใช้ในการประมวลผลคำสั่งซื้อของคุณ สนับสนุนประสบการณ์ของคุณบนเว็บไซต์ทั้งหมด และเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา คุณยอมรับที่เราอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อติดต่อคุณในบริบทของคำสั่งซื้อของคุณ เราเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณ หากต้องการดูวิธีที่เรารวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณรวมถึงวิธียกเลิกการสมัครรับข้อมูลการสื่อสารที่ไม่ใช่จากเรา โปรดติดต่อเรา

4.กฎการค้า
4.1 ราคาและการชำระเงิน  ราคาทั้งหมดรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว (หากมี) ในอัตราที่เหมาะสมกับประเทศที่ออกใบเสร็จและเมื่อป้อนข้อมูลถูกต้องลงในระบบ ราคาทั้งหมดไม่รวมค่าจัดส่ง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการสั่งซื้อคือราคาของผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อบวกกับค่าจัดส่ง ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา แต่การเปลี่ยนแปลงจะไม่ส่งผลต่อคำสั่งซื้อที่เราได้ส่งการยืนยันคำสั่งซื้อแล้ว เมื่อคุณเลือกผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่คุณต้องการซื้อแล้วผลิตภัณฑ์เหล่านั้นจะถูกเพิ่มลงในตะกร้าของคุณ ขั้นตอนต่อไปก็คือการดำเนินการสั่งซื้อและชำระเงิน คุณต้องทำตามขั้นตอนของกระบวนการซื้อโดยระบุหรือยืนยันข้อมูลที่เราร้องขอในแต่ละขั้นตอน นอกจากนี้ตลอดจนถึงกระบวนการซื้อก่อนชำระเงินคุณสามารถแก้ไขรายละเอียดคำสั่งซื้อของคุณได้ คุณจะได้รับคำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการซื้อในคู่มือการสั่งซื้อ นอกจากนี้หากคุณเป็นผู้ใช้ที่ลงทะเบียน มีประวัติคำสั่งซื้อทั้งหมดที่คุณทำไว้จะมีการแสดงอยู่ในที่ “บัญชีของฉัน” คุณสามารถใช้เป็นวิธีการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต หรือ TrueMoney เป็นต้น เพื่อที่จะลดความเสี่ยงของการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต รายละเอียดบัตรเครดิตของคุณจะถูกเข้ารหัส เมื่อเราได้รับคำสั่งซื้อของคุณเราจะขอทำการอนุมัติล่วงหน้าจากธนาคารบัตรของคุณเพื่อให้แน่ใจว่ามีเงินเพียงพอที่จะทำธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์ การเรียกเก็บเงินจากบัตรของคุณจะถูกเรียกเก็บเมื่อคำสั่งซื้อของคุณออกจากคลังสินค้าของเรา เมื่อคุณคลิก “อนุมัติการชำระเงิน” แสดงว่าคุณยืนยันว่าบัตรเครดิตเป็นของคุณ บัตรเครดิตต้องได้รับการตรวจสอบและอนุมัติโดยหน่วยงานที่ออกบัตร หากนิติบุคคลไม่อนุมัติการชำระเงินเราจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าหรือความล้มเหลวในการจัดส่งและเราจะไม่สามารถสัญญาใด ๆ กับคุณได้
4.2 สี เราพยายามอย่างเต็มที่ที่จะแสดงสีของผลิตภัณฑ์ของเราที่ปรากฏบนเว็บไซต์ให้ถูกต้องที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสีจริงที่คุณเห็นจะขึ้นอยู่กับจอภาพแสดงผลของคุณ ดังนั้นเราจึงไม่สามารถรับประกันได้ว่าการแสดงสีใด ๆ ของจอภาพแสดงผลของคุณจะถูกต้อง
4.3 การบรรจุ บริษัทของเราจะปฏิบัติตามมาตรฐานการบรรจุขั้นต่ำสำหรับวิธีการขนส่งที่เลือกเท่านั้น ผู้ซื้อจะเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายในการบรรจุ แบบพิเศษทั้งหมด ค่าใช้จ่ายในการบรรจุและจัดส่งทั้งหมดสำหรับอุปกรณ์พิเศษของผู้ซื้อจะต้องชำระโดยผู้ซื้อ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
4.4 การจัดส่ง เราจัดส่งจากคลังสินค้าที่แตกต่างกัน สำหรับคำสั่งซื้อที่มีสินค้ามากกว่าหนึ่งรายการ เราอาจแบ่งคำสั่งซื้อของคุณตามระดับสินค้าในคงคลังตามดุลยพินิจของเรา เรามีความมุ่งมั่นที่จะจัดส่งสินค้าให้คุณโดยเร็วที่สุด แต่อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งสถานการณ์การขนส่งที่เกิดขึ้น อาจส่งผลให้เราใช้เวลานานขึ้น หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับการขนส่งสามารถติดต่อสอบถามทีมงานของเราได้
4.5 ความเป็นเจ้าของและความเสี่ยงต่อการสูญเสีย การจัดส่งไปยังขนส่งจะถือเป็นการส่งมอบสินค้าให้กับผู้ซื้อและหลังจากนั้นความเสี่ยงของการสูญหายหรือความเสียหายจะส่งผ่านไปยังผู้ซื้อ หากเกิดความเสียหายระหว่างการขนส่งหรือการจัดส่งควรดำเนินการโดยตรงกับผู้ขนส่ง การเรียกร้องใด ๆ ของผู้ซื้อต่อ patsmile สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นก่อนการจัดส่งไปยังผู้ขนส่งจะต้องดำเนินการภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้าและต้องมาพร้อมกับใบเรียกเก็บเงินการขนส่งฉบับจริงที่ผู้ขนส่งลงนาม  แม้ว่าผู้ซื้อจะรับความเสี่ยงจากการความเสี่ยงต่อการสูญเสีย แต่ความเป็นเจ้าของและการครอบครองสินค้าที่ขายภายใต้ข้อตกลงนี้จะเป็นของ patsmile จนกว่าการชำระเงินทั้งหมดจะอยู่ภายใต้การชำระเงินในที่นี้ รวมถึงการชำระเงินที่ถูกขัดขวางซึ่งแสดงโดยหมายเหตุหรืออื่น ๆ และผู้ซื้อตกลงที่จะดำเนินการทั้งหมดที่จำเป็นเพื่อให้สมบูรณ์แบบและรักษาสิทธิ์และตำแหน่งดังกล่าว
4.6 การคืนสินค้า ผู้ซื้อสามารถคืนสินค้าได้ในช่วงเวลาที่กำหนดเท่านั้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราเพื่อรับข้อมูลโดยละเอียด ลูกค้าที่ส่งคืนสินค้าต้องรับผิดชอบค่าขนส่ง
สามารถแลกเปลี่ยนสินค้าผิดขนาดและมีปัญหาด้านคุณภาพได้ สำหรับสินค้าที่มีข้อบกพร่อง หากได้รับการยืนยันข้อบกพร่องหรือความเสียหายในผลิตภัณฑ์ที่ส่งคืน เราจะคืนเงินให้คุณเต็มจำนวนรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดส่งและการคืน การคืนเงินจะคืนไปยังวิธีการชำระเงินเดิมของคุณหรือช่องทางที่เราแจ้งให้คุณทราบ
4.7 การรีวิว การแสดงความคิดเห็นและการส่งความคิดเห็น ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลงนี้หรือในบริการ สิ่งใดก็ตามที่คุณพสต์ไปยังบริการและ / หรือมอบให้กับ เรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรูปภาพ วิดีโอ แนวคิด ความรู้  คำถาม รีวิว ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (เรียกรวมกันว่า “การส่ง”) จะถือว่าไม่เป็นความลับและไม่เป็นกรรมสิทธิ์ และโดยการส่งหรือโพสต์ แสดงว่าคุณตกลงที่จะอนุญาตรายการและสิทธิ์ IP ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นโดยไม่สามารถเพิกถอนได้ คุณรับประกันว่าการส่งของคุณไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนปราศจากการละเมิดสิทธิ์ IP ข้อพิพาทหรือการเรียกร้องของบุคคลที่สาม patsmile ไม่รับผิดชอบต่อการใช้ลิขสิทธิ์ในทางที่ผิดหรือสิทธิ์อื่น ๆ ของบุคคลที่สามโดยคุณ คุณจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อป้องกันและชดใช้ค่าเสียหายให้กับ patsmile จากความสูญเสียที่เกิดจากการใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตาม นอกเหนือจากสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งหรือโพสต์ใด ๆ แล้ว เมื่อคุณโพสต์ความคิดเห็นหรือบทวิจารณ์ไปยังบนเว็บไซต์ คุณยังให้สิทธิ์ patsmile ในนการใช้ชื่อที่คุณส่งมาพร้อมกับบทวิจารณ์ ความคิดเห็นหรือเนื้อหาอื่น ๆ หากมีในส่วนที่เกี่ยวข้อง ด้วยบทวิจารณ์ ความคิดเห็นหรือเนื้อหาอื่น ๆ คุณรับรองและรับประกันว่าคุณเป็นเจ้าของหรือควบคุมสิทธิ์ทั้งหมดในบทวิจารณ์ ความคิดเห็นและเนื้อหาอื่น ๆ ที่คุณโพสต์บนเว็บไซต์นี้ และการใช้บทวิจารณ์ ความคิดเห็นหรือเนื้อหาอื่น ๆ ของคุณโดย patsmile จะไม่ละเมิดหรือละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม คุณจะต้องไม่ใช้ที่อยู่อีเมลปลอมทำเป็นบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ตัวคุณเอง หรือทำให้ patsmile หรือบุคคลที่สามเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับที่มาของการส่งหรือเนื้อหาใด ๆแต่จะไม่มีภาระผูกพันในการลบหรือแก้ไขการส่งใด ๆ รวมถึงความคิดเห็นหรือบทวิจารณ์ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ
5.เหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา
บริษัทของเราจะไม่รับผิดชอบต่อความล้มเหลวในการปฏิบัติตามภาระหน้าที่อันเป็นผลโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมหรือมีส่วนร่วมโดยการกระทำของพระเจ้า การกระทำของผู้ซื้อ หน่วยงานพลเรือนหรือทางการทหาร รวมถึงการควบคุมค่าจ้างและราคา ไฟไหม้; สงคราม; จลาจล; ความล่าช้าในการขนส่ง ขาดแคลนหรือไม่สามารถได้รับวัตถุดิบ (รวมถึงแหล่งพลังงาน) ส่วนประกอบ แรงงาน เชื้อเพลิงหรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือสถานการณ์อื่นที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่สมเหตุสมผลของบริษัทของเรา ไม่ว่าจะคล้ายคลึงหรือไม่เหมือนกับที่กล่าวข้างต้น หากปริมาณบางอย่างได้รับผลกระทบและปริมาณอื่นๆ ไม่ได้รับผลกระทบ ปริมาณที่ได้รับผลกระทบจะถูกตัดออกโดยไม่ต้องรับผิดชอบ แต่ข้อตกลงจะไม่ได้รับผลกระทบ บริษัทของเราอาจมีในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่ประสบกับเหตุการณ์อันเนื่องมาจากสาเหตุดังกล่าว ไม่ว่าในกรณีใด บริษัท ของเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายพิเศษหรือเป็นผลสืบเนื่องสำหรับความล่าช้าใด ๆ หรือสาเหตุใดๆที่เกิดขึ้น

6.ทรัพย์สินทางปัญญาและการเป็นเจ้าของ

6.1 เนื้อหา เว็บไซต์รวมถึงข้อมูลและเนื้อหาทั้งหมด เช่น ข้อความ กราฟิก ภาพถ่าย เสียง วิดีโอและคุณลักษณะเชิงโต้ตอบ (เรียกรวมกันว่า“ เนื้อหา”) ที่จัดให้เป็นส่วนหนึ่งของบริการสำหรับ patsmile หรือผู้ที่ให้สิทธิ์การใช้งานแก่เราสำหรับการใช้งาน คุณสามารถใช้เนื้อหาได้ตามขอบเขตที่เราหรือผู้อนุญาตการใช้งานอนุญาตเท่านั้น

6.2 สงวนลิขสิทธิ์. เนื้อหาในบริการจัดเตรียมไว้ให้คุณตามที่เป็นข้อมูลของคุณเท่านั้นและไม่สามารถดาวน์โหลด คัดลอก ทำซ้ำ แจกจ่าย ส่งออกอากาศแสดง ขายได้หรือนำไปใช้ประโยชน์จากวัตถุประสงค์อื่นใดโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก patsmile หรือเจ้าของหรือผู้อนุญาตที่เกี่ยวข้อง เราขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้ให้ไว้โดยชัดเจนในแต่ละเนื้อหา คุณรับทราบและยอมรับว่าคำถาม ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวคิด ข้อเสนอแนะหรือข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับบริการที่คุณมอบให้เรานั้นไม่เป็นความลับและจะกลายเป็นทรัพย์สินของ patsmile แต่เพียงผู้เดียว คุณตกลงที่จะไม่มีส่วนร่วมในการใช้คัดลอกหรือแจกจ่ายเนื้อหาใด ๆ นอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

7.ลิงค์และข้อมูลของบุคคลที่สาม

เว็บไซต์ของเราอาจมีลิงก์ไปยังไซต์ของบุคคลที่สามที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุม ดังนั้น เราไม่สามารถควบคุมได้และจะไม่รับผิดชอบใด ๆ และไม่รับรองหรือตรวจสอบเนื้อหานโยบายความเป็นส่วนตัวหรือแนวปฏิบัติของไซต์หรือบริการของบุคคลที่สามเหล่านั้น

8. ความรับผิดชอบ
บริษัทของเราจะไม่รับผิดชอบ ผูกมัด หรือรับผิดต่อการบาดเจ็บหรือความเสียหายใดๆ อันเป็นผลจากการใช้หรือการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ไม่ว่าจะเพียงอย่างเดียวหรือร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกิดจากการยอมรับคำสั่งซื้อนี้ บริษัทของเราไม่ต้องรับผิดสำหรับข้อผิดพลาดในน้ำหนักหรือปริมาณที่จัดส่ง  หากการเรียกร้องดังกล่าวเกิดขึ้นโดยผู้ซื้อ และการเรียกร้องดังกล่าวถือว่าถูกต้องโดยบริษัทของเรา บริษัทของเราอาจปฏิบัติตามความรับผิดชอบโดยจัดส่งตามปริมาณที่จำเป็นหรือตามตัวเลือกของบริษัทของเรา โดยให้เครดิตผู้ซื้อด้วยราคาในใบแจ้งหนี้ ของความบกพร่องนั้น
9.การรับประกัน
เนื่องจากลักษณะของบริการและความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดข้อผิดพลาดในการจัดเก็บและการส่งของเราซึ่งไม่สามารถรับประกันความถูกต้องและความปลอดภัยของข้อมูลที่ส่งหรือได้รับมา โดยวิธีการของบริการเว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น คำอธิบายผลิตภัณฑ์ข้อมูลและวัสดุทั้งหมดที่แสดงบนเว็บไซต์มีให้ “ตามสภาพ” โดยไม่มีการรับประกันหรือเงื่อนไขเดียวกันยกเว้นที่กำหนดขึ้นตามกฎหมาย  หากคุณทำสัญญาในฐานะผู้บริโภคหรือผู้ใช้เรามีหน้าที่ต้องส่งมอบสินค้าที่สอดคล้องตามที่คุณที่ตั้งใจร่วมกันตามความคาดหวังที่สมเหตุสมผลทางการค้าโดยต้องรับผิดต่อคุณสำหรับการขาดความสอดคล้องใด ๆ ซึ่งอาจมีอยู่ที่ เวลาในการจัดส่ง เป็นที่เข้าใจตรงกันว่าสินค้าเป็นไปตามธุรกรรมหรือคุณตั้งใจซื้อหาก ปฏิบัติตามคำอธิบายของเราและมีคุณสมบัติที่เราได้นำเสนอในเว็บไซต์นี้   เหมาะสำหรับวัตถุประสงค์ในการใช้สินค้าตามปกติ ตามที่แสดงคุณภาพและประสิทธิภาพซึ่งเป็นเรื่องปกติของสินค้าประเภทเดียวกันและสามารถคาดหวังได้อย่างสมเหตุสมผลตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตเราไม่รวมการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมด ยกเว้นสิ่งที่อาจไม่ได้รับการยกเว้น ถูกต้องตามกฎหมาย