เบอร์โทรศัพท์ : 0626298374
ช่วยเหลือลูกค้า: info@patsmile.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0626298374
ช่วยเหลือลูกค้า: info@patsmile.com
  • 0

จัดส่งสินค้า

ขนส่งระยะเวลาในการจัดส่งค่าบริการ
J&T Expressระยะเวลาการขนส่ง 1-3 วัน (พื้นที่ห่างไกล ไม่เกิน 5 วันทำการ)ปริมณฑล40.-
ต่างจังหวัด55.-
Flash Expressระยะเวลาการขนส่งภายใน 1-2 วันทำการ (พื้นที่ห่างไกล ไม่เกิน 5 วันทำการ)ปริมณฑล35.-
ต่างจังหวัด55.-
ไปรษณีย์ไทยระยะเวลาการจัดส่งสินค้าของไปรษณีย์ไทย
1.พัสดุลงทะเบียน R -กทม. -ปริมณฑล ระยะเวลา 2-3 วันทำการ -ต่างจังหวัด 2-5 วันทำการ
2.EMS – กทม. และปริมณฑล ระยะเวลา 1-2 วันทำการ  – ต่างจังหวัด ระยะเวลา 2-3 วันทำการ (ตามระยะทาง)
ลงทะเบียน35.-
EMS 60.-
DHL Express1.ระยะเวลาขนส่งภายในประเทศ
จัดส่งถึงปลายทางในวันทำการถัดไปสำหรับเขตพื้นที่บริการหลัก และจัดส่ง 2-3 วันทำการในเขตพื้นที่ห่างไกล
2.ระยะเวลาขนส่งระหว่างประเทศ ระยะเวลาการขนส่ง 4-11 วัน
ปริมณฑล55.-
ต่างจังหวัด60.-
  • หมายเหตุ:
  • ในช่วงวันหยุดราชการ การจัดส่งอาจใช้เวลาเพิ่มจากเดิม 2-3 วันทำการ
  • การจัดส่งสินค้าไปยังพื้นที่ห่างไกล อาจใช้เวลาเพิ่มจากเดิม 2-3 วันทำการ
  • สินค้าบางรายการอาจมีระยะเวลาในการจัดส่งล่าช้ากว่าเดิมขึ้นอยู่สถานการณ์การขนส่ง
  • ทุกระยะเวลาไม่รวมพื้นที่ห่างไกล/ระยะเวลาในการจัดส่ง จากการใช้งานจริง+ขอบเขตการให้บริการของขนส่งนั้นๆ ลูกค้าสามารถติดตามพัสดุได้ผ่านช่องการติดตามพัสดุของขนส่งนั้นๆ