เบอร์โทรศัพท์ : 0626298374
ช่วยเหลือลูกค้า: info@patsmile.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0626298374
ช่วยเหลือลูกค้า: info@patsmile.com
 • 0

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายถึง(ในที่นี้เรียกว่า “PatSmile” “เรา” หรือ “ของเรา”) การรวบรวม ใช้ แบ่งปันและประมวลผลข้อมูลของคุณตลอดจนสิทธิ์และทางเลือกที่คุณเชื่อมโยงกับข้อมูลนั้น นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เราเก็บรวบรวมระหว่างการสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรอิเล็กทรอนิกส์และด้วยวาจาหรือที่รวบรวมทางออนไลน์หรือออฟไลน์ซึ่งรวมถึง: เว็บไซต์ของเรา ซึ่งตั้งอยู่ที่ PATSMILE.COM (“ เว็บไซต์”) ตลอดจนการสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรอิเล็กทรอนิกส์และช่องทางอื่น ๆ กับ PatSmile และฝ่ายตัวแทน (เรียกรวมกันว่า“ บริการ”)
ก่อนเข้าถึงหรือใช้บริการของเรา โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายนี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับนโยบายหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้โปรดอย่าเข้าถึงหรือใช้บริการของเรา
เราสามารถแก้ไขนโยบายนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เรามีเกี่ยวกับคุณอยู่แล้วตลอดจนข้อมูลส่วนบุคคลใหม่ใด ๆ ที่เราได้เก็บรวบรวมหลังจากการแก้ไขนโยบายนี้อาจมีผลบังคับใช้กับนโยบายนี้ หากเราทำการเปลี่ยนแปลง เราจะแจ้งให้คุณทราบโดยแก้ไขวันที่ที่ด้านบนของนโยบายนี้ หากเราทำการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใด ๆ เกี่ยวกับวิธีที่เรารวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่มีผลต่อสิทธิ์ของคุณภายใต้นโยบายนี้ เราจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า นอกจากนี้ เราอาจจะเปิดเผยข้อมูลแบบเรียลไทม์หรือข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลในบางส่วนของบริการของเรา คำบอกกล่าวดังกล่าวสามารถใช้เป็นส่วนเสริมของนโยบายนี้หรือให้คุณมีทางเลือกเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 
1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้ทำการเก็บรวบรวม
เมื่อคุณใช้บริการของเรา สร้างบัญชีกับเราหรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อได้รับการร้องขอจากเว็บไซต์นี้ เราจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ โดยทั่วไปข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึงข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณระบุตัวตนของคุณหรือที่อาจใช้เพื่อระบุตัวตนของคุณเช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่และหมายเลขบัญชีธนาคารการชำระเงิน คำจำกัดความของข้อมูลส่วนบุคคลแตกต่างกันไปในแต่ละเขตอำนาจศาล ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกนำมาใช้ในการประมวลผลคำสั่งซื้อของคุณ สนับสนุนประสบการณ์ของคุณบนเว็บไซต์ทั้งหมด และเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เฉพาะคำจำกัดความที่ใช้กับคุณตามสถานที่ตั้งของคุณเท่านั้นที่ใช้กับคุณได้ ข้อมูลส่วนบุคคลไม่รวมถึงข้อมูลที่ไม่เปิดเผยตัวตนหรือถูกรวบรวมเพื่อให้เราไม่สามารถระบุตัวตนของคุณร่วมกับข้อมูลอื่นหรือวิธีการอื่น ๆ ได้อีกต่อไป
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจรวบรวมเกี่ยวกับคุณ ได้แก่ข้อมูลดังต่อไปนี้ :
 • ข้อมูลที่คุณให้แก่เราโดยตรงและโดยอย่างสมัครใจเพื่อดำเนินการตามสัญญาการซื้อหรือบริการเมื่อคุณใช้บริการของเราเราจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้กับเรา ตัวอย่างเช่น หากคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราและทำการสั่งซื้อ เราจะรวบรวมข้อมูลที่คุณให้ไว้กับเราในระหว่างขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า ข้อมูลนี้จะรวมถึงชื่อและนามสกุล ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ บัญชีการชำระเงินหรือข้อมูลบัตรเครดิต ในบางพื้นที่จำเป็นต้องมีข้อมูลหนังสือเดินทางและหมายเลขภาษีเพื่อจัดการกับขั้นตอนพิธีการทางศุลกากรสำหรับลูกค้า เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อคุณได้ทำการสื่อสารกับทีมงานของเรา (เช่นฝ่ายบริการลูกค้า) หรือเมื่อคุณกรอกแบบฟอร์มออนไลน์หรือแบบสำรวจที่มีให้บนเว็บไซต์ หากคุณต้องการรับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของ PatSmile เช่น โปรโมชั่นสินค้า คุณสามารถเลือกที่จะให้ที่อยู่อีเมลของคุณกับเราได้
 • ข้อมูลที่คุณให้กับเราเพื่อนำมาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา คุณสามารถระบุ ส่วนสูง อายุ น้ำหนักและขนาดและความต้องการของคุณกับเราโดยอย่างสมัครใจ เราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อแนะนำขนาดเสื้อผ้าและเพื่อให้บริการสิ่งที่เราคิดว่าเหมาะสมสำหรับคุณ
 • ข้อมูลที่คุณได้ทำการโพสต์บนไซต์ หากคุณโพสต์ข้อมูลในพื้นที่สาธารณะของไซต์ตัวอย่างเช่น ความคิดเห็น ข้อมูลนั้นอาจถูกเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลโดย PatSmile ผู้ใช้งานไซต์และสาธารณะโดยทั่วไป เราขอแนะนำว่าคุณควรระมัดระวังและไม่ควรโพสต์ข้อมูลใด ๆ ผ่านทางไซต์ที่อนุญาตให้คนแปลกหน้าสามารถระบุตัวตนหรือค้นหาตัวคุณได้หรือคุณไม่ต้องการเปิดเผยต่อสาธารณะ
 • ข้อมูลที่คุณได้รับผ่านการแชทสดบนเว็บไซต์คุณสามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลผ่านแชทสดที่เรามีให้บนเว็บไซต์ในระยะเวลาทำการของเราที่ได้ทำการกำหนดไว้ เราขอแนะนำว่าคุณควรระมัดระวังและไม่ควรโพสต์ข้อมูลใด ๆ ผ่านการแชทออนไลน์ที่คุณไม่ต้องการแบ่งปันข้อมูลให้กับพนักงานแชท
 • เมื่อคุณสื่อสารกับฝ่ายบริการลูกค้าของเราผ่านทางเสียงเนื่องจากปัญหาที่เกี่ยวข้องเราอาจจัดเก็บข้อมูลเสียงของคุณและรับรองความปลอดภัยของข้อมูลเสียงของคุณ
 • ข้อมูลที่เราได้ทำการเก็บรวบรวมเกี่ยวกับโปรโมชั่นจะถูกใช้เพื่อจัดการโปรโมชั่น ตามที่กฎหมายอนุญาต PatSmile หรือผู้สนับสนุนการส่งเสริมการขายอาจใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด การเข้าร่วมโปรโมชั่นของคุณอาจส่งผลให้มีการเพิ่มข้อมูลของคุณลงในรายชื่ออีเมลของเรารวมถึงรายชื่ออีเมลของพันธมิตรในด้านการส่งเสริมการขายของเรา  (เว้นแต่กฎหมายห้าม) ไม่อนุญาตให้เราโพสต์ข้อมูลบางส่วนของคุณแบบสาธารณะผ่านทางเว็บไซต์
 • ข้อมูลที่มีการเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติผ่านเว็บไซต์ เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณโดยอัตโนมัติเมื่อคุณใช้ไซต์ ตัวอย่างเช่น หากคุณเข้าถึงไซต์ผ่านคอมพิวเตอร์เราจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติ เช่น ประเภทและเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์คอมพิวเตอร์ของคุณและข้อมูลการเชื่อมต่อที่อยู่ Internet Protocol (“ IP”) และข้อมูลบันทึกของเว็บมาตรฐาน หากคุณได้ทำการเข้าถึงเว็บไซต์ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่เราอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการสามารถระบุตำแหน่งของอุปกรณ์มือถือของคุณได้ คุณสามารถที่จะเลือกไม่เปิดเผยรายละเอียดตำแหน่งของคุณกับเราได้โดยการปรับการตั้งค่าบริการตำแหน่งของอุปกรณ์เคลื่อนที่หรืออุปกรณ์มือถือของคุณ สำหรับคำแนะนำในการเปลี่ยนการตั้งค่าที่เกี่ยวข้อง โปรดติดต่อผู้ให้บริการหรือผู้ผลิตอุปกรณ์ของคุณ 
 • ข้อมูลรวมและข้อมูลอัตโนมัติ นอกจากนี้เรายังอาจทำการรวมข้อมูลที่รวบรวมระหว่างบริการของเราและอุปกรณ์ของคุณและการใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกันเพื่อประมวลผลข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ตัวอย่างเช่นเราใช้ระบบอัตโนมัติในการวิเคราะห์สถานะบัญชีและข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินของคุณเพื่อตรวจจับการชำระเงินที่ไม่ปลอดภัยและช่วยการตรวจจับสแปม นอกจากนี้เรายังใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อประเมินความปลอดภัยของบัญชีของคุณและให้คำแนะนำเพื่อการปรับปรุงความปลอดภัยของบัญชีของคุณ
 
2. คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ
เราอาจใช้คุกกี้ แท็กหรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันเพื่อทำการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบริการของเราโดยอัตโนมัติ เทคโนโลยีการติดตามเหล่านี้ช่วยให้เราสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลรวมถึงที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์ ระบุตัวอุปกรณ์เคลื่อนที่ ประเภทอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ที่คุณใช้ ระบบปฏิบัติการ URL ที่แนะนำ การลงวันที่ / เวลาการเรียกดูหน้าเว็บและแท็กคำหลักทั่วไป คุกกี้หรือแท็กคือรหัสบิตที่อนุญาตให้พันธมิตรด้านเทคโนโลยีของเรารวบรวมข้อมูลรวมถึงที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์ตัวระบุอุปกรณ์มือถือประเภทอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ที่คุณใช้ระบบปฏิบัติการ URL ที่แนะนำการลงวันที่ / เวลาการเรียกดูหน้าและคำหลักง่ายๆ แท็ก เรายังใช้พิกเซลของเว็บไซต์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบการใช้งานบนเว็บไซต์ของเรา
 • คุกกี้คือไฟล์เว็บขนาดเล็กที่เว็บไซต์หรือผู้ให้บริการโอนย้ายไปยังฮาร์ดไดรฟ์ของอุปกรณ์ของคุณผ่านเว็บเบราว์เซอร์ซึ่งอนุญาตให้เว็บไซต์หรือระบบของผู้ให้บริการจดจำเบราว์เซอร์ของคุณและจดจำข้อมูลบางอย่างได้
 • โดยทั่วไปเราจะใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้เพื่อให้การบริการของเราทำงานได้ตามปกติเพื่อมอบประสบการณ์การท่องเว็บที่ปลอดภัยในระหว่างที่คุณใช้บริการบนเว็บไซต์ของเรา เพื่อรวบรวมข้อมูลแฝงเกี่ยวกับการใช้บริการของเรา เพื่อดูว่าคุณจะโต้ตอบกับกิจกรรมทางการตลาดของเราได้อย่างไรเพื่อช่วยให้เราปรับปรุงบริการของเรา เพื่ออำนวยความสะดวกในการจดจำความชอบของคุณ
คุณสามารถเลือกได้ หากเบราว์เซอร์ของคุณมีตัวเลือกในการปฏิเสธคุกกี้ของเบราว์เซอร์บางส่วนหรือทั้งหมด คุณอาจสามารถลบคุกกี้ออกจากเบราว์เซอร์ของคุณได้
 
 
3. เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร
เราจะใช้เฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หรือตามที่เราได้เปิดเผยให้คุณทราบก่อนที่จะมีการดำเนินการดังกล่าว
 • เพื่อมอบการบริการของเราให้แก่คุณ เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้ข้อมูลหรือดำเนินการเพื่อให้การบริการที่คุณร้องขอรวมถึงการจัดการคำขอของคุณในฐานะผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนบนเว็บไซต์ของเรา เราจะมีการปกป้องข้อมูลของคุณตามที่เปิดเผยในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
 • สำหรับการใช้งานภายใน เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาธุรกิจของเรารวมถึงการปรับปรุงเนื้อหาและฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์ของเราโดยการวิเคราะห์สถานที่ ประเภทอุปกรณ์และวิธีการใช้เว็บไซต์ของเรา จำนวนผู้เยี่ยมชมที่เราได้รับและสถานที่ที่พวกเขาคลิกผ่านไปยังเว็บไซต์ นอกจากนี้เรายังจะใช้เพื่อจดจำคุณในกรณีที่คุณกลับมาเยี่ยมชมไซต์ของเราอีกด้วย
 • เพื่อให้คุณทำการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับบริการ เราจะส่งข้อมูลการดูแลระบบหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีให้คุณเพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับบัญชีและบริการ การสื่อสารดังกล่าวอาจรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการอัปเดตนโยบายความเป็นส่วนตัวการยืนยันการดำเนินการหรือธุรกรรมในบัญชีของคุณ การอัปเดตด้านความปลอดภัยหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่เกี่ยวข้องต่างๆ เราจะประมวลผลข้อมูลการติดต่อของคุณเพื่อส่งการสื่อสารดังกล่าวให้คุณ การสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับบริการไม่ได้เป็นการส่งเสริมการขาย คุณไม่สามารถยกเลิกการสมัครรับข่าวสารดังกล่าวได้ มิฉะนั้นคุณอาจพลาดการพัฒนาที่สำคัญเกี่ยวกับบัญชีของคุณหรือการใช้บริการของคุณ
 • เพื่อให้การสนับสนุนลูกค้าหรือตอบกลับ เราได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลใด ๆ ที่คุณได้ให้กับเราเมื่อคุณติดต่อเรา หากไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเราจะไม่สามารถตอบกลับคุณหรือช่วยให้คุณใช้งานและเพลิดเพลินกับบริการของเราต่อไปได้
 • เพื่อรับรองความปลอดภัยของบริการเราใส่ใจอย่างมากในการทำให้คุณปลอดภัยในขณะที่ใช้บริการบนเว็บไซต์ของเรา การรักษาความปลอดภัยให้คุณต้องการให้เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเช่นข้อมูลอุปกรณ์ข้อมูลกิจกรรมและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เราจะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อช่วยในการตรวจจับสแปมกิจกรรมที่เป็นอันตรายหรือความเสี่ยงด้านความปลอดภัย การปรับปรุงและบังคับใช้มาตรของการรักษาความปลอดภัยของเรา และเพื่อช่วยตรวจสอบและยืนยันตัวตนของคุณเพื่อไม่ให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงข้อมูลของคุณ เราไม่สามารถรับรองความปลอดภัยของบริการบนเว็บไซต์ของเราได้หากเราไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อจุดประสงค์ด้านความปลอดภัย
 • เพื่อบังคับใช้การปฏิบัติตามข้อกำหนดและข้อตกลงหรือนโยบายของเราเมื่อคุณเข้าถึงหรือใช้บริการบนเว็บไซต์ของเราคุณจะผูกพันกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา เพื่อให้แน่ใจว่าคุณปฏิบัติตาม เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยการติดตามตรวจสอบป้องกันกิจกรรมที่ถูกกล่าวหาหรือเกิดขึ้นจริงต้องห้ามผิดกฎหมายหรือผิดกฎหมายในการบริการของเรา ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ที่รวมถึง เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อตรวจสอบป้องกันหรือลดปัญหาการละเมิดข้อกำหนดข้อตกลงหรือนโยบายภายในของเราและบังคับใช้ข้อตกลงของเรา
 • เพื่อรักษาการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ บริการของเราอยู่ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับบางประการที่อาจกำหนดให้เราต้องดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ตัวอย่างเช่นเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อชำระภาษีเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางธุรกิจของเราตรวจสอบให้แน่ชัดว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานและการจัดหางานหรือตามความจำเป็นเพื่อจัดการกับความเสี่ยงตามที่กำหนดภายใต้กฎหมาย หากไม่มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวเราไม่สามารถดำเนินการบริการตามข้อกำหนดทางกฎหมายและข้อบังคับของเรา
 
4. การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
นอกเหนือจากการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้คุณสามารถใช้บริการของเราหรือตามที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาตแล้วเราจะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณกับบุคคลที่สามที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง
 • ภายในองค์กรของเรา PatSmile อาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายในองค์กรนี้เพื่อให้บริการแก่คุณและดำเนินการตามคำขอของคุณในการใช้บริการของเรา
 • บุคคลที่สามเราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้ให้บริการบุคคลที่สามซึ่งทำหน้าที่ในนามของเราเพื่อช่วยเราในการดำเนินงานบริการของเรา บุคคลที่สามเหล่านี้สามารถใช้ข้อมูลของคุณได้ตามคำแนะนำที่เป็นลายลักษณ์อักษรของเราเท่านั้นและจะต้องปฏิบัติตามการป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลที่เราได้กำหนดไว้
 • เพื่อรักษากฎหมายและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เรามีสิทธิ์ที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่กฎหมายกำหนดหรือเมื่อเราเชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อปกป้องสิทธิของเราหรือปฏิบัติตามกระบวนการยุติธรรมคำสั่งศาลคำขอจากผู้ควบคุมหรือกระบวนการทางกฎหมายอื่น ๆ 
 • ผู้โฆษณาของบุคคลที่สาม ในบางสถานการณ์และภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามเพื่อทำการตลาดผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สำคัญให้แก่คุณ
 • ความยินยอมเราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ด้วยความยินยอมของคุณ
 
5. ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย
เราจะรักษามาตรการป้องกันเพื่อปกป้องและป้องกันการนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้ในทางที่ผิด มาตรการรักษาความปลอดภัยของเรารวมถึงมาตรการทางกายภาพทางเทคนิคและการบริหารตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อป้องกันการเข้าถึงหรือเปิดเผยข้อมูลของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อเป็นการรักษาความถูกต้องของข้อมูลเพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้ข้อมูลอย่างเหมาะสมและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะ จำกัด การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะของคุณไว้เฉพาะทีมงานและบุคคลภายนอกที่ต้องการข้อมูลดังกล่าวเพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ โปรดทราบว่าการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถือเป็นความรับผิดชอบของคุณด้วย เราขอให้คุณรับผิดชอบในการปกป้องรหัสผ่าน คำถามและคำตอบที่เป็นความลับและข้อมูลการตรวจสอบสิทธิ์อื่น ๆ ที่คุณใช้เพื่อเข้าถึงบริการของเรา หากคุณรู้สึกว่าความปลอดภัยของบัญชีหรือข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกบุกรุกโปรดติดต่อเราทันทีตามที่อยู่อีเมล info@patsmile.com โปรดทราบว่าแม้เราจะพยายามอย่างเต็มที่ แต่ก็ไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยใดที่ไม่สามารถยอมรับได้ ในกรณีที่มีการละเมิดความปลอดภัยเราจะแจ้งให้คุณและหน่วยงานที่เหมาะสมทราบทันทีหากกฎหมายกำหนด
 
6. สิทธิ์ของคุณ
เราดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน คุณมีสิทธิ์ในการเข้าถึงแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมได้ภายใต้ข้อยกเว้นบางประการ เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเราอาจขอข้อมูลจากคุณเพื่อให้เราสามารถทำการยืนยันตัวตนของคุณและสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวตลอดจนค้นหาและให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรักษา อาจมีบางกรณีที่กฎหมายหรือข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่บังคับใช้อนุญาตหรือกำหนดให้เราปฏิเสธที่จะให้หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนหรือทั้งหมดที่เราเก็บรักษาไว้ คุณสามารถติดต่อเราเพื่อใช้สิทธิ์ คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมของคุณสำหรับการเก็บรวบรวมการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่อยู่ในความครอบครองของเราหรือภายใต้การควบคุมของเราได้โดยการส่งอีเมลถึงเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราและเราจะดำเนินการตามคำขอดังกล่าวตามความเป็นส่วนตัวนี้ นโยบายและภาระหน้าที่ของเราภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้
 
7. เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม
ไซต์ของเราอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่สามารถใช้ได้กับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเหล่านั้น เราขอแนะนำให้คุณอ่านคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของไซต์อื่น ๆ ที่คุณเยี่ยมชมเนื่องจากเราไม่สามารถรับผิดชอบต่อแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เหล่านั้น ดังนั้นเราขอให้คุณโปรดใช้ความระมัดระวัง